Om oss

Vi som gör podden är Ilja, lärare på f-6-skola, och Erik, programmerare. Under vår egen undervisning i grundskolan fick vi uppleva de första trevande försöken att integrera IT och skolundervisningen – med internet via modem, Cheops Pyramid, och Encarta ’95.

Nu när vi har ett annat perspektiv på saker och ting vill vi diskutera hur skolan använder tekniken idag, och vilka nya möjligheter – och problem – teknikutvecklingen har fört med sig.

Erik och Ilja

Erik och Ilja engagerade i en djup diskussion.

Annonser